Name May 30 May 31 Jun 1 Jun 2 Jun 3 Jun 4 Jun 5
Backup for Google Apps green green green green green green green
Backup for Google Apps - API green green green green green green green
Backup for Office 365 (AP) green green green green green green green
Backup for Office 365 (AP) - API green green green green green green green
Backup for Office 365 (CA) green green green green green green green
Backup for Office 365 (CA) - API green green green green green green green
Backup for Office 365 (EU) green green green green green green green
Backup for Office 365 (EU) - API green green green green green green green
Backup for Office 365 (US) green green green green green green green
Backup for Office 365 (US) - API green green green green green green green
Page 1 of 2